Halı Çeşitleri

Isparta Halısı

Günümüzde dünya halı ticaretinde Avrupalı büyük halı organizasyonlarının malzeme, renk, desen altyapısını bizzat götürerek halı imalat atölyesi olarak gördükleri Tibet ve Nepal gibi, "geleneksel el emeği" ile "Avrupai tarzda" halı imalatı anlayışının bir benzeri, yüz yıl önce bu bölgede yaşanmıştır. Kumpanyalar etkisi ile bölgede gelişen ve büyük bir ticari potansiyele de ulaşan "son dönem Isparta halıları" konusunda, gerek mahalli boyutta ve gerekse Türkiye genelinde çok kıymetli çalışmalar ve yayınlar yapılmıştır. Ancak, 12, yüzyıldan itibaren Türkmen boy ve oymaklarının yoğun iskânına kucak açan nefis yaylara sahip Isparta, daha doğrusu Hamidabad'ın "geleneksel düz ve düğümlü yaygı kültürü" açısından "belgeli" bir çalışma kapsamına alınamamış olması nedeniyle, Isparta halıları denildiğinde ilk akla gelen günümüzdeki halılar olmaktadır. Oysa 12. yüzyıldan itibaren çok önemli Türkmen nüfusunu barındıran bu bölgede, belgelere göre meşhur Türkmen halılarını dokuyarak komşu ülkelere de ihraç edebilen eski bir "ticari dokuma geleneği" bulunmaktadır. Tarihçiler tarafından yapıldığı yer ve detayları tartışıla duran, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan zamanında (1156-1192) Bizans ve Selçuklu mücadelelerinin en hareketli uç noktası Isparta çevresindeki Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve akabinde Bizans İmparatoru Manuel Kommenos II ile Sultan Kılıç Arslan II arasındaki tarihi antlaşma ile Türklerin batıda bulunan Bizans şehirleri ile ticaret yapma imkânı da kazandıkları, diğer önemli maddeler içinde yer almaktadır.

Milas Halısı

Milas halısı, Milas yöresine özgü özellikler taşıyan halı türüne denir. Ada Milas, Patlıcanlı, Çıngıllı Cafer, Gemisuyu, Elikoynunda gibi isimlerle de anılırlar. Figür ve motifleri geçmişin izlerini yaşatmaktadır. Muğla 'nın Milas ilçesi Türkmen boylarının en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bölge, örf, adet ve giyim olarak tarihi özelliklerini korumuştur. Bölgede halıcılık geleneğinin 16. yüzyılda seccade halıların dokunmasıyla başladığı genel kabul görmektedir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıla tarihlenen Milas halıları desen ve renk özelliği ile klasik (geleneksel) ve Barok stili olarak ikiye ayrılır. Klasik olanlar mihraplı Milas seccadeleridir. Bu seccadelerde mihrap eşkenar dörtgen şeklindedir. Mihrabın üstünde bir alem, mihrabın içe bakan kenarlarında stilize edilmiş bitki motifleri bulunur. Kontürleri olmayan motifler görülür. 'Ada Milas' halısı bu tarzın en eski örneklerinden biridir. Çeşitli yorumlara göre ismi, Büyük İskender'in çağdaşı Karya kraliçesi Ada'dan, ilk olarak İstanköy adasından gelen kimselerce dokunmuş olmasından, veya bir dal üzerine yerleştirilen stilize edilmiş karanfil demetlerinden gelmektedir. Kenar süslerinin yan yana sıralanmasından oluşur. Tera, karanfil, kedi izi, kösele, çenti motiflerinin sıralandığı halı çerçevelerine su yatağı denir. Her suyun içinde yer alan motifler genelde birbirlerinin tekrarıdır. Barok stil olarak adlandırılanlar, Osmanlı Devleti'nde, Abdülmecit döneminde mimarı ve sanatta Avrupa etkisinin yoğun şekilde yaşandığı dönemlerde üretilmiştir. Bu halılarda düz çizgiler yerine zikzaklarla belirlenmiş kenarlara çiçek desenleri yerleştirilmiştir

Nepal Halısı

Yün ve Polyamid (naylon) beraber kullanıldığında çok daha güzel bir görünüm elde edildiği gibi yünün konforu ile polyamidin (naylonun) uzun ömürlülüğü birleştirilmiş olmakta ve bu karışım oranlarına göre alternatif ürünler geliştirilebilmektedir. Akrilik ve Polipropilen ya da naylon ve polipropilen de oldukça yaygın kombinasyonlardır. Ancak bu bileşimlerin ortak özelliği lekelenmeye dirençsiz oluşlarıdır. Bu karışımların oranları ve karışımda kullanılan elyafların özellikleri, yeni ürünlerin niteliklerinin belirlenmesinde ki en önemli unsurlardır. Kullandıkça renkleri parlayan ve güzelleşen, koku yapmayan, canlı tabii bir elyaftır. Yün elyafı, aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Yün halının, ateş karşısında tutuşma hızı diğer halılara (akrilik, polipropilen ve diğerleri) nazaran daha düşüktür, alev almaz. Fazla nemi alır, gerektiğinde geri verir. Yün halı, serili oldukları kapalı yerlerde havanın kurumasını bir oranda önleyerek regülatör görevi yapar. Yün halı, diğerlerine nazaran daha az toz tutar. Ezilmez (ağır cisimlerin yerleri değişince elyaf kendini toplar.) Yün halı, sentetik halılarda oluşan statik elektriklenmeyi yapmaz, Koku yapmaz, koku barındırmaz. Yün halı, çabuk tozlanmaz. Natürel veya beyaz sabun ile kolay temizlenir. Yün halı, ses emicidir. Kalitesinin seçimi, renk seçimi kadar önemlidir. Bütün halılar ilk döşendikleri zaman güzel ve yeni görünür, aradan geçen birkaç yıllık süreden sonra dokuma yün halının farkı ortaya çıkar. Hav ağırlığı, m²'ye düşen elyafın ağırlığı ile ölçülür. Elyafın sıklığı halının kalıcılığını etkiler. Yoğunluğu fazla halılar aşınmaya ve düzleşmeye daha dayanıklıdır. Diğer elyaflar arasında yün en pahalı olanıdır ve bu yüzden sadece lüks halılarda ve parça halılarda kullanılır.

Çin Halısı

Çin'de büyük halılar özellikle de geniş yün halılar yakın zamanlara kadar kullanılmıyordu. Ming hanedanlığı zamanında "kang" denen ateşle ısıtılan ve tuğladan yapılan yatak platformların üzerine örtmek için Kuzey Çin'de yaygın olarak halılar kullanılıyordu. Bu halılar ya "Kang"ın üzerine koyulacak bir masanın altına serilmek için ya da tüm "Kang"ı örtecek şekilde tasarlanıyordu. Bu halılar genel olarak keçe ve kısmen uçları siyah ve kırmızıya boyanan deve tüyü kullanılarak yapılıyordu. Bazıları ipek bazıları yün olan keçe kilimlerin ilk örneklerinin Japonya'dakiler olabileceği ve kesin olmamakla birlikte bunların tarihinin Tang dönemine kadar uzandığı sanılıyor. Ming dönemi ve daha sonra da Ching hanedanlığının büyük kısmında "kang" için yün kilimler, tapınak zemini için paspaslar, dua halıları ve duvara asılan kilimler Çin'in kuzey kesiminden geliyordu. Kansu, Suiyuan, Shensi ve Shanxi Çin'de kullanılan tüm halıların eski İpek Yolu'na ulaşan birçok uzak bölgeyle birlikte en büyük sağlayıcılarındandı. Halıların geldiği bölgelere Tibet, Moğolistan ve Çin kontrolünün dışındaki bölgeler de dahildi. Kuzey Shansi, Suiyuan ve Ninghsia halılarının kalitesiyle ünlüydü. Bu kilimler bölgede bolca bulunan yün ve deve tüyünden yapılıyordu. Böyle bir çalışmanın örneği yünden yapılan ve renkleri geçen zamana karşın halen parlak olan Çin Türkistan'ındaki Lou Lan'da bulunan bir halıdır. Tarihi kayıtlara göre 1860'lı yıllara kadar Pekin'de yün tezgahının kullanılmadığı görülmektedir. 1860 yılında, Ho Chi-ching adında bir rahip Pekin'deki fakirler için Paoku'da bir dokuma okulu açtı. Bu proje çok başarılı oldu ve okul Batı kapısı ve Doğu kapısı olarak ikiye ayrıldı. Daha sonra, Batı kapısı okulu Tientsin'e taşındı ve burada kırmızı, mavi ve kahverengi renklerde basit geometrik desenlerle bezenen dayanıklı, deve yünü halısı dokuma geleneğini geliştirdi. 1800'lü yılların sonunda halı üretiminin kalitesi belirgin şekilde bozuldu. Tientsin yün halı endüstrisi Ching hanedanlığının düşüşüyle tamamen yıkıldı. 1930'lu yıllarda halı endüstrisi hem Tientsin ve Shanghai'da batılı sermayenin yardımıyla yeniden başladı. 1949 yılında, halı dokuma geleneği tamamen daha modern tekniklerle sürdürüldüğü Hong Kong ve Asya'daki diğer noktalara taşındı.

Step Halı

Handtuft, uluslararası halıcılık terminolojisinde vurgu sistemiyle oluşturulan, renk ve desenleriyle özgünlük sağlayan halı türünün adıdır. Üretimde desen çizimi, kesim, kabartma, bukle ve oyma gibi el becerisine dayalı süreçler yer almaktadır. Yünün canlı bir elyaf olmasından kaynaklı olarak birebir aynısını yapmak mümkün değildir. Hiç bir zaman aynı sonucu %100 alamazsınız Halı ne kadar iyi ölçümlendirilir, tasarlanır ve doğru renklendirilirse aynı oranda mükemmel sonuç alınır. Mekanın tarzını iyi gözlemlemek ve bu gözlem ile birlikte, mekana kullanıcısından yansıyan yaşam tarzını önemsemek gerekir.

Shagy Halı

Shaggy halılar ilk bakışta post görünümünü andırmakla beraber isteğe göre her türlü ebatları yapılabilmektedir. Halılarda kullanılan iplikler alerji yapmamakta , insan ve çevre sağlığa hiçbir zararlı madde içermemektedir. Üretimde özellikle dikkat edilen husular sağlıktır Shaggy halılar alışılagelmiş klasik halı tarzından tamamiyle farklı bir halı çeşididir. Desenleri modern ve geometrik desenlerden oluşmaktadır. Renk olarak iki grubta üretim yapılmaktadır. Birinci grub parlak canlı renkler den oluşan halı grubu, ikinci grub koyu , pastel renklerden oluşan halılardır Evinizde direk üzerine oturmayı , beton zemin le veya zemin döşemesiyle oda sıcaklığı farkını en iyi şekilde koruyan bir halı istiyorsanız Shaggy halılar taleplerinizi karşılayacak niteliktedir.

Makina Halısı

Akminster ve wilton gibi gayet iyi bilinen türleri kapsar. Her iki türde de hav iplikleri ve zemin iplikleri aynı anda dokunur. Makinelerde kesik ya da bukle yada kombinasyonu oluşturan hav iplikleri zemini oluşturan ipliklerin aynı anda alınarak dokunduğu bu tip halıların arkasına genellikle halıya bir stabilite vermesi ve ilmek çıkmalarını önlemek amacıyla lateks sürülür. Gayet iyi bilinen bu halı tipi ev ve kontrat anlaşmaları için uygundur. Halı tarihine göre ismin kendisi, 18.yüzyıldan beri axminster halıların dokunduğu İngiltere'nin Axminster kasabalından gelir. İsim 19. yüzyıldan sonra daha güçlü dokuma makinelerinin gelmesi ile bu türe ait bir isim olarak kalmıştır.19. yüzyıl jakarlı dokuma teknolojisinden geliştirilen bu tür 'Spoot Axminster Makineleri'' ve ' Gripper Axminster makineleri'' iki ayrı alt tipe ayrılır. Genel olarak Gripper Axminster makinelerinin kontrat işlerine daha uygun olduğu görülür. Günümüzde Axminster makinelerinin çoğu %80 yün %20 Naylon karışım iplikleri ile halı üretiyor, bununla birlikte %100 yün ya da naylonda üretilmektedir. Kullanılan en son desen çizim sistemleri ile günümüz Axminster makinelerinde çeşitlilik sınırsızdır. Dokuma tekniklerinin gelişmesinden payını alan Axminster makineleri 16 renk çeşitliliği ve daha yüksek dokuma hızları sunabilmektedir. Uzun süreli kullanımların hedeflendiği (özellikle otel halıları ) alanlarda başarısın kanıtlamış olan bu tip ödenen bedelin karşılığını vermesiyle öne çıkmaktadır.

Bünyan Halısı

Bünyan halılarının yıkanmasında ki en büyük sorun yıkama esnasında renklerin birbirine karıştırılmasıdır. . Bu tür halıların yıkanması mutlak suretle tek tek yapılmalıdır. Bünyan halı yıkamada kaba kir ve tozlardan arındırılmış halı ıslatılır ıslatılmaz hiç vakit kaybetmeden fırçalama işlemine geçilir. Fırçalama işlemi sonrası yine hızlı ve seri bir şekilde gelberi ile durulama yapılır. Halı uzun tüylü ise halı şampuanının tüy dip ve hav aralarına nüfuz etmesi için tek yönlü gelberiden önce ileri geri gelberi uygulamasıda yapılabilir. Kullanılan şampuanın bu halıların niteliklerine uygun olmasıda önemlidir.
Ayrıca bu tür halıların yıkanmasında halı şampuanı karışımlı suyun şampuan ile uyumlu olması parlaklık ve hijyen sağlamada etkilidir. Gelberi ve durulama sonrası hiç vakit kaybetmeden yıkanan halı sıkma işlemine alınır. Sıkma esnasında kullanılarn boyanın akma ihtimalinden dolayı yine tek başına sıkılır. Sıkma kazanından alınan halı hemen açılır ve askıya yerleştirilir. Bünyan halılarının yıkama işlemlerini yapan personellerimiz tecrübeli olduğundan hiç bir problemle karşılaşmamaktayız. Bu halıları temiz yıkamak kadar problemsiz yıkamakta önemlidir.

Fiyatlarımız
İzmir'deki en iyi fiyatlar ile karşınızdayız.

Makina Halısı ==> 2 TL (Kampanya)
Shaggy Halı ==> 3,5 TL
Step Halı ==> 3,5 TL
Demirci Halı ==> 3,5 TL
Isparta Halı ==> 3,5 TL
Çin Halı ==> 6 TL
Nepal Halı ==> 6 TL
İpek Halı ==> 6 TL
Bünyen Halı ==> 4 TL
YağcıBedir Halı ==>4 TL
Milas Halı ==> 4 TL
Yerinde Halı Yıkama ==> 4 TL
Koltuk Yıkama ==> 75 TL

Bayilerimiz
İzmir'deki en iyi bayi ağı ile hizmetinizdeyiz.

Bornova ,Bayraklı ,Çiğli ,Karşıyaka ==> 371 51 21
Balçova ,Konak ,Hatay ==> 277 31 78
Buca,Şirinyer,Altındağ,Karabağlar
Gaziemir ==> 371 51 21
Narlıdere ==> 239 02 65
Urla ==> 754 25 83

Linkler


www.akhaliyikama.com
www.balcovahaliyikama.com
www.bayraklihaliyikama.net
www.bornovahaliyikamaa.com
www.ciglihaliyikama.com
www.hatayhaliyikama.com
www.hermevsimhaliyikama.com
www.karsiyakahalitemizleme.com
www.konakhaliyikama.com
www.narliderehaliyikama.com
www.urlahaliyikama.com